Sportovní zranění: když se svaly přetrhnou


 

Sportujete, najednou se ale ozve zlověstné prasknutí, následuje ochromující bolest a možná dokonce zjistíte, že nemůžete pořádně hýbat nohou nebo rukou. Zjišťovali jsme, co se děje při natržení svalu.


Přetržení tricepsu dá o sobě kromě pekelné bolesti vědět i hematomem. |

Natažené či natržené svaly patří, podle odborníků, k nejčastějším sportovním zraněním vůbec. Nejčastěji k nim dochází při běhu, fotbalu a tenisu a mezi nejpostiženější patří hamstringy (svaly na zadní straně stehen) a lýtkové svaly.

Jak mu předejít

Následující tipy vám pomohou předejít sportovnímu zranění:

 • před sportováním se zahřejte a svaly protáhněte
 • zátěž při sportu zvyšujte pozvolna
 • udržujte si zdravou tělesnou váhu, nadváha klade na svaly větší nároky a zvyšuje riziko jejich přetížení
 • při sportování dbejte na správnou techniku a provedení pohybu
 • dbejte na dostatečný pitný režim, dehydrované svaly jsou náchylnější ke zranění
 • naslouchejte svému tělu a nikdy nepřemáhejte bolest

Každý sval se skládá z množství vláken, která zajišťují jeho natažení i smrštění. Jsou v neustálém napětí, jinak řečeno svalovém tonu. V tomto napětí jsou některá vlákna i v situaci, kdy je sval uvolněný, a jsou "nastavená", respektive zvyklá, na určitou zátěž. Pokud jste tedy v posledních několika měsících dobíhali maximálně jednou za dva týdny autobus, budou vaše svaly zřejmě značně "zlenivělé" a zátěž, kterou vydrží, nebude oslňující.

Představme si, že se v tomto tělesném rozpoložení rozhodnete, že své tělo přinutíte uběhnout deset kilometrů v pekelném tempu. Nejenže svaly nejsou na tento požadavek absolutně připraveny, vy se navíc, jako většina nárazových sportovců, nebudete ani obtěžovat jejich zahřátím či protažením před výkonem. Pitnému režimu také moc nedáte, čímž své svaly postavíte prakticky před nesplnitelný úkol.

Prohlubeň v místě přetržení

Vaše netrénované svaly se nyní musejí extrémně natahovat nebo naopak smršťovat. V okamžiku, kdy je překročen maximální rozsah svalového vlákna, dochází ke vzniku trhlinek. Rozsah poškození je různý podle toho, zda se jedná jen o trhlinky mikroskopické velikosti, nebo je poškození závažnějšího charakteru.

První pomoc

Při namožených/natržených svalech:

 • okamžitě se sportem přestaňte
 • postižené místo ledujte, led by však neměl na pokožce zůstat déle než čtvrt hodiny
 • poté postižené místo stáhněte obvazem
 • pomůže vám i zvýšená poloha (např. zraněnou nohu podložte polštáři)
 • dopřejte si dostatek odpočinku
 • pokud bolest neustupuje, nebo se dokonce zhoršuje, je potřeba vyhledat lékaře

Pokud je poranění svalu jen mírného stupně, trhlinky se objevují jen na několika málo svalových vláknech, sval sám však zůstává celistvý a jeho funkce není nijak narušena. I přesto, že vás to bolí, jste tedy schopni pohybu. Při středně závažném postižení je natrženo či úplně přetrženo větší množství svalových vláken, což vede k větší bolesti a v okolí svalu se objevuje otok. Ten je většinou způsoben tím, že dojde k narušení cévní stěny, z cév potom uniká tekutina, která se hromadí v okolních tkáních a projevuje se navenek právě jako otok.

Při nejzávažnějším stupni poškození dojde k přetržení všech svalových vláken, čímž se sval "rozdělí" na dvě části. Každá z těchto částí se okamžitě smrští ke svému úponu. Je samozřejmé, že tím dojde ke kompletní ztrátě funkčnosti svalu - nemluvě o citelné bolesti, která tuto záležitost doprovází. Někdy se kompletní přetržení svalu projeví také jako jakási prohlubeň pod kůží v místě, kde se od sebe dvě části přetrženého svalu vzdálily. V okamžiku maximálního přetížení můžete dokonce slyšet zřetelné prasknutí, které přetržení svalu doprovází.

 

Úrazy kolen u žen


V celosvětovém měřítku neustále narůstá počet fotbalistek, který se dnes pohybuje kolem 30 milionů. A ve fotbale jsou častým jevem úrazy kolen.


Úrazy postihují vazy, burzy (vazké výplně, tlumící tření v oblasti kloubů) a šlachy, obklopující koleno. Dále postihují vazy, chrupavky, menisky (chrupavčité ploténky tlumící rázy v koleni) a kosti, které kloub tvoří. Koleno je nesložitějším kloubem těla, který vedle pohybových funkcí nese i celou jeho váhu, což jsou faktory přispívající ke skutečnosti, že se jedná o nejčastěji poraněný kloub.

Pravděpodobnost poranění kolenního kloubu u žen, pokud jde o určité druhy úrazů, jako je přetržení předního zkříženého vazu, je 2 až 8 krát vyšší, než u mužů! Přední zkřížený vaz (silná vazivová tkáň, spojující kosti) stabilizuje koleno. Brání kolenu ve vybočení do stran a v pohybu vpřed a vzad. Přední zkřížený vaz má důležitou stabilizační funkci, zejména při zrychlení a zbrždění nebo náhlé změně směru pohybu. Při porušení jeho funkce je koleno v různém stupni nestabilní. Kolenní kloub se tak může pohybovat za hranice svého normálního (fyziologického) rozsahu a dochází k poškozování dalších struktur, a to nejčastěji v následujícím pořadí: vnitřní meniskus, zevní meniskus a chrupavky. Je-li již některá z těchto struktur poškozena, je další poškozování kloubních struktur o to rychlejší.

Zajímavostí a ženským specifikem je i zjištěná spojitost mezi vysokou hladinou estrogenu během ovulace a pravděpodobností úrazu 
kolena. Důvod ale není znám.

 

Jak se tedy žena může bránit poranění kolena?

 

Jedná se o kombinovaný přístup:
- Před a po aktivním pohybu "zahřejte" svaly nohou protažením.
- Fyzickou aktivitu začínejte vždy z pomalého tempa do vyššího.
- Používejte pouze obuv vhodnou pro příslušnou pohybovou aktivitu (kopačky na trávu, turfy na umělku, běžecké boty na běh).
- Vyvarujte se nadváhy.
- Pokud dojde k úrazu kolena (nebo jiného kloubu), vraťte se k pohybové aktivitě až po jeho úplném doléčení. Jinak se budou potíže stupňovat.

 

A jak k tomu přistupují v zahraničí (pro vážné zamyšlení)?

 

Ve švédské Uppsale zorganizovali a zavedli program s cílem snížit výskyt úrazů kolen fotbalistek ve věku 13 až 19 let, který probíhal na vzorku 1506 sportovkyň. Program spočíval v posílení důrazu na cvičení vytvořená pro dosažení zlepšeného pohybového vzorce, který měl snížit namáhání kolenního kloubu. Příslušná cvičení byla zahrnuta do rutinního tréninkového procesu fotbalistek a nevyžadovala žádné další vybavení. Kromě toho se hráčky, rodiče a vedoucí týmů zúčastnili semináře, který měl posílit povědomí o 
nebezpečí úrazů. 

Během roku 2007 se tohoto programu zúčastnilo 777 fotbalistek v 48 týmech. Mezi těmito hráčkami došlo během roku ke 3 úrazům 
kolena, z toho 1 nekontaktnímu úrazu (bez účasti jiné hráčky) oproti 13 úrazům kolena a z toho 10 nekontaktním v kontrolní 
skupině, která se programu neúčastnila. Program přinesl 77% snížení výskytu úrazů kolen a 90% snížení výskytu úrazů nekontaktních. 
Dalším důsledkem bylo, že úrazy ve skupině účastnící se programu byly i méně závažné.

 

 

Rady a tipy jak předejít svalovým zraněním

 


 

Zranění a úrazy se nevyhýbají nikomu, a tím spíše těm, kteří sportují nárazově. Tělo není na zátěž připraveno, sportující navíc často podceňují pitný režim, zahřátí,

rozcvičení a protažení organismu. Jak předejít svalovým zraněním, to radí nejen závodníkům Jizerské 50 soukromá klinika rehabilitačního lékařství Barna Medical.

Sval se skládá ze svalových vláken, která jsou v neustálém napětí, kterému říkáme svalový tonus. Při určité tělesné aktivitě se sval může přetížit, maximální napětí, kterého jsou svalová vlákna schopna je překročeno a vlákna se "přetáhnou". K tomuto přetížení svalových vláken dochází často i tehdy, je-li organismus unavený nebo dehydratovaný. Svalová vlákna se nachází ve velkém předpětí a další zátěží se jejich tonus ještě zvyšuje. Dochází  k  přetržení některých vláken, ale zřídka dochází ke kompletní ruptuře svalu. Vzniká bolest, krevní sraženina po natržení okolních cév, otok a porucha funkce.

Příčiny: Rychlý a nečekaný pohyb,  nedostatečné zahřátí (rozcvičení) před dynamickou zátěží. Poměrně častá komplikace u rychlostních sportovců, ale velice často se natržení svalu vyskytuje právě u kondičních a „svátečně“ sportujících jedinců. Důvodem je, jak už bylo řečeno, nedostatečné zahřátí, přecenění sil, únava, chronické přetížení určitých partií,  ale i řada vnitřních faktorů, překyselení a dehydratace. Dále se často natrhává sval v okolí poškozeného kloubu buď úrazem, zánětem nebo chronickým poškozením jako artrózou, revmatoidní artritidou nebo jiným zánětem, kde sval vykonává ochranu a často je ve zvýšeném napětí, ve kterém pak vzniká natržení.

Příznaky: Poškození svalu je poměrně bolestivé zranění, které postiženému  znepříjemní minimálně několik dní.  V případě menšího poškození (natrhnutí několika vláken bez zjevné vklesliny v místě poškození a modřiny) je u většiny lidí tento stav vnímán jako trvalý stah příslušného snopce svalu, který  omezuje v pohybu. V případě poškození většího počtu svalových vláken a eventuelnímu natržení svalového obalu je to vnímáno jako ostrá bolest, bránící další zátěži svalu. Sval může být citlivý na pohmat, dostavuje se i ztuhnutí (někdy vnímáno i jako křeč), případně otok postiženého místa, a někdy i hematom. Pacient má obtíže s chůzí a dalšími pohyby, na kterých se sval za normálních podmínek podílí (např. při natažení přitahovačů dolní končetiny na vnitřní straně stehna má postižený problém s přitažením jedné nohy ke druhé). Bolestivá je část nebo celá délka svalového snopce, svalové úpony jsou citlivé, bolestivost je pociťována často i v klidu. Při zahřátí zátěží se stav dočasně zlepšuje, pak ale nastává výrazné zhoršení, může vzniknout i otok. Vždy je nutná určitá doba klidu, která je doporučená dle rozsahu poškození.

Při přetržení určitého svalu nebo jeho celé části je cítit silná ostrá bolest a někdy i  slyšitelné prasknutí a v místě se objevuje prohlubeň.  Je zde výrazná bolestivost, rychlý nástup otoku a hematomu. Postižený sval nelze zapojit ani přes bolest.

Velmi časté je natržení svalu v lýtkové oblasti (výjimečně natažení). Projevuje se prudkou bolestí v poraněném místě, případně s citelným prasknutím v okamžiku přetížení. Brzy se vyvíjí otok, často se ukáže i modřina (krevní výron). Bolest znemožňuje chůzi, postižený si nemůže stoupnout na špičku nohy. Nejčastější plné přetržení je až v místě Achillovy šlachy.

Některé další svalové skupiny bývají postiženy vždy podle přetěžování v souvislosti s jednotlivými druhy sportů. U fotbalistů se natrhávají zadní svaly stehna, u hokejistů zase svaly v oblasti třísla.

Léčba: Při podezření na jakékoli poranění svalu je nutné okamžitě ukončit sportovní aktivitu a nevystavovat sval další námaze, aby se předešlo závažnějším komplikacím (dalšímu poškození svalu). Sval se nesmí nadále protahovat, sportovec by ho neměl ani „zkoušet rozhýbat“. Zpočátku aplikovat led v průběhu prvních 24 hodin (vždy cca 10-15 minut ledování s hodinovou  pauzou - to celé několikrát opakovat. Po cca 36 hodinách aplikovat spíše teplo nebo Priessnitzův zábal pro snížení svalového tonu, během dne vtírat  alespoň 3x do postiženého místa masti s protizánětlivými a protiotokovými složkami (traumaplant, voltaren, Reparil, Lioton aj.). Proti vzniku otoku pomůže zvednutí postiženého místa do zvýšené polohy - tj. nad úroveň srdce.  Vhodný je také kompres daného svalu (stahovací punčocha, bandáž, elastické obinadlo), aby se otok dále nezvětšil a docházelo i k lepšímu prokrvení hlubších částí svalu, což napomůže regeneraci. Dnes jsou moderní lymfotapy anebo celé tzv. lymfokalhoty.

Sval se zatěžuje  postupně a podle stupně hojení a bolestivosti. U menších svalových poranění trvá léčba cca týden až dva, u větších svalových traumat se léčba může protáhnout až na měsíc. Velmi významná je diagnostika a následná komplexní terapie. Svalové poškození se pouze klidem vyléčí méně pružnou vazivovou jizvou, která pak v budoucnosti může působit další komplikace (trvalý zdroj tahu). Jakmile vymizí akutní bolestivost, lze sval postupně zatěžovat, ale nesmí se přehlížet bolest.  Se sportováním lze začít až po úplném vymizení obtíží a podle výsledku ultrazvukového  vyšetření. Pokud se sportovec vrací ke sportovním aktivitám po těžším zranění, je lépe použít vhodnou ortézu, nebo taping.

Samozřejmě při jakémkoli podezření na závažnější poranění, např. pokud je bolest neúnosná nebo přetrvává nebo je v místě poranění patrná vkleslina či důlek, je nutné navštívit lékaře specialistu. Může se jednat o větší poškození svalu, které vyžaduje odbornou léčbu, a ne jako je běžné v praxi: „dej si měsíc klid a pak postupně zatěžuj….“.

Jak rozlišit stupeň svalového poranění?

K rozlišení závažnosti poranění je třeba odborného lékařského vyšetření, ideálně doplněného o sonografické vyšetření.

Největší riziko poranění svalu hrozí nárazovým příležitostním sportovcům. Když pravidelně nesportujete nebo se chystáte změnit typ zatížení, připravte na to tělo. Cvičíte-li tedy pravidelně v posilovně a chystáte-li se třeba zahrát fotbalový zápas, alespoň týden před zápasem zařaďte běhání. Tělo si na změnu zatížení a na nový pohybový stereotyp přivykne lépe a vy předejdete zranění.

Každému zatížení by mělo předcházet pořádné zahřátí, rozcvičení a dostatek tekutin. A je opravdu úplně jedno, jestli jdete do posilovny, běhat do lesa nebo hrát fotbal. Stačí pár minut aerobní zátěže (lehký klus, svižná chůze, jízda na kole volným tempem...) a svaly jsou prohřáté a tělo připravené. Této úvodní fázi věnujte vždy minimálně deset minut. Pak postupně lehce protáhněte všechny svaly se zaměřením na ty, které budou při cvičení zapojeny nejvíce. Postupujte buď od hlavy k nohám, nebo naopak. Teprve pak můžete začít sportovat.

V nestátním zdravotnickém zařízení Barna Medical s.r.o. se problematikou natrženého svalu již dlouhou řadu let zabývá MUDr. Miloš Barna a se svým týmem profesionálních odborníků Vám poskytne kvalitní odbornou péči.

Proč právě zde?

• Určíme rychlou a přesnou diagnostiku ultrazvukem, na sportovních akcích Vám poskytneme vyšetření moderním mobilním přístrojem

• Provádíme pravidelné kontroly a sledování hojení, a tím i optimální doby návratu do zátěže za pomoci ultrazvuku a různých speciálních testů

• Jsme tým profesionálních špičkových odborníků s aktivním přístupem k léčbě od prvního dne poranění a  z naší nabídky uvádíme např.  lymfodrenáže, speciální magnetoterapie, detox, cílené svalové techniky na  relaxaci svalu včetně akupunktury a rázové vlny, různé medikamentózní přípravky na optimalizaci léčení poškozeného svalu včetně aplikace krevní plasmy

Z toho, co bylo napsáno, vyplývá rada na závěr:

Vyhněte se zejména dynamické (rychlostní, silové) zátěži v období únavy nebo tehdy,    nejste-li na tuto zátěž připraveni. Nepodceňujte vhodné oblečení (sval zůstane zahřátý), nezanedbejte také kvalitní sportovní obuv, eventuelně  vložky do bot  zhotovené dle Vašich otisků chodidel, které si u nás také můžete objednat.

Nepřeceňujte se. Naslouchejte svému tělu a nepřetěžujte ho. Řada sportovců má tendenci překonávat únavu, uběhnou pár kilometrů navíc nebo odehrají dalších pár minut zápasu. Jenže právě tyto “krátké“ okamžiky mohou být osudové. Cítíte-li únavu, nechce-li se vám již sportovat, raději tělo poslechněte a jděte si odpočinout.

Blíží se teplé sluneční období a mnoho rekreačních sportovců se probudí do aktivity a začne sportovat. Pokud se někdo chystá věnovat sportování aktivně a patří již do věkové kategorie nad 35 let, musí počítat s tím, že v jeho těle se již mohou projevovat příznaky degenerativních změn, např. artróza kloubů.  Takový jedinec by se již měl zajímat  o své zdraví v tom směru, že by měl znát stav svých kloubů, chrupavky, vazů, měl by znát svůj kardiovaskulární aparát – tzn. udělat si běžné vyšetření EKG, zátěžové testy a nechat si poradit od člověka, který se zabývá sportem, ať je to trenér nebo zkušený člověk, měl by něco vědět o výživě a regeneraci a na základě těchto informací by si měl poskládat  tréninkový režim, regenerační plán a podle tohoto programu postupovat. Vhodné jsou i preventivní prohlídky u fyzioterapeutů, kteří jsou odborně vyškoleni v odhalování svalových dysbalancí a naučí vás cviky, díky kterým lze omezit vznik úrazu (zapojení stabilizačního systému těla).

Nezanedbatelnou úlohu má při sportu fáze regenerační a správná výživa i pitný režim, a o tom bychom si řekli něco v příštím článku.

 

 

Jídelníček


 

Co jíst a pít před zápasem a mezi zápasy

 

Turnaje začínají většinou brzy ráno, je tedy nutné dbát už na večeři předcházejícího dne - důraz na polysacharidy ve stravě

 

Snídaně

- cereálie (Chocapic, Corn flakes , …..) s jogurtem, celozrnný rohlík či jiné pečivo s máslem a sýrem nebo marmeládou, medem, jogurt, ovoce, čaj, 100% ovocný džus ředěný vodou (může být kousek libové šunky na pečivo, ale před aerobními tréninky nezatěžovat žaludek větším množstvím bílkovin, dlouho se tráví!)

- zcela nevhodná jsou vajíčka nebo párky - příliš těžko stravitelná strava, žaludku bude trvat min 2 hod., aby tuto stravu zpracoval, to sníží možnosti aerobního výkonu při zápase

- snídaně by měla být nejméně 1,5 hod. před zápasem

- pohlídat pitný režim!!! (pohlídat, aby hráčky vypily ještě před prvním zápasem min. 0,5 l tekutin - čaj, voda, minerálka bez bublin, slabý sirup, vodou více ředěný 100% ovocný džus (případně hypotonický sportovní nápoj vhodný pro děti), ne mléko, sladké limonády jako Kofola, Mirinda atd.)

- mezi zápasy potom doplňovat tekutiny po menších dávkách

 

doplňování energie mezi zápasy:

- musli tyčinka, cereálie (nepříliš sladké), hrozinky, celozrnná sušenka (hradí aktuální potřebu sacharidů po aerobním zatížení a zabrání vyčerpání jaterního cukru, obsahují polysacharidy i monosacharidy - tělo z nich čerpá sacharidy okamžitě (monosacharidy, jednoduché cukry, jdou ihned do krve) i postupně (polysacharidy, složené cukry, tělo je postupně štěpí a vstřebává)

 

pokud je více času mezi zápasy (1,5-2hod):

- celozrnné pečivo s marmeládou, jablko, hrozny, jogurt,

- špagety s kečupem a sýrem, čočka s vařenou zeleninou, fazolová polévka se zeleninou - bez uzeniny, těstoviny se zeleninou (brokolicí) a sýrem - vždy jen malá porce !

- pití !

 

půl hodiny před zápasem

- půl banánu, 0,25 l tekutiny (ne však více, i to je náplň pro žaludek, se kterou se musí poprat)

 

po zápase

- doplnit tekutiny - může být sladší pití: neředěný ovocný džus, čaj, voda, voda se sirupem, sportovní nápoj vhodný pro děti…

- doplnit sacharidy - neředěný džus, sušenka, banán, musli tyčinka, cereálie s jogurtem,…

- polévka - doplní i tekutiny a minerály

(banány, pomerančový džus i hrozinky obsahují hodně draslíku, který se ztrácí pocením a jeho nedostatek může vést ke křečím, a který také zlepšuje mozkovou činnost a zrychluje reakce)

 

večeře po zápase

- celozrnnou rýži nebo těstoviny, už zařadíme větší podíl bílkovin a více zeleniny.

- můžeme přidat palačinku s marmeládou nebo ovocný salát s bílým jogurtem. Může následovat ihned po jídle nebo s časovým odstupem

- k pití po skončení zátěže jsou vhodné nápoje s obsahem CO2, které napomáhají regeneraci organismu (nepít před a mezi zátěží!!)

 

 

Rychlost fotbalisty


S míčem a bez míčePři hledání informací o kopačkách jsem na internetu narazil na článek, popisující rychlosti fotbalistů při hře. Zveřejněná čísla vychází z údajů společnosti Opta, která se zabývá různými měřeními a statistikami v anglické Premier League. Přestože je v tabulce 10 nejrychlejších fotbalistů znát komerční podtext a snaha vsugerovat čtenářům dojem, že se za uvedenými hodnotami skrývají vlastnosti kopaček, jedná se o velmi zajímavá čísla.
Měření probíhala v reálné situaci při pohybu hráčů na trávníku v zápasech Premier League. Byla měřena rychlost hráče při běhu "k míči" a rychlost při běhu "s míčem". Je zajímavé, že se někteří hráči pohybují v reálné situaci dokonce rychleji s míčem než bez něj!!! 
Změřené rychlosti jsem seřadil do tabulky a pro lepší představu je i přepočítal na čas sprintera při běhu na 100 m. Připomínám, že světový rekord v běhu na 100 m je 9,74 s, což odpovídá průměrné rychlosti bezmála 37 km/hod. Závodník se při běhu na 100 m pohybuje na speciální dráze a ve speciální obuvi, většinou není schopen podat hodnotný výkon ve stejný den opakovaně. Oproti tomu fotbalista naběhá při zápase průměrně přes 10 km a v průběhu zápasu jsou mu přitom mnohokrát opakovaně naměřeny srovnatelné rychlosti, byť na kratší vzdálenosti, než je 100 m.

Co ale považuji za nejpozoruhodnější, je rychlost s míčem, která se prakticky příliš neliší od rychlosti běhu bez míče. To je základ úspěšnosti těchto hráčů. Uvědomte si, jak rychle běháte s míčem vy (v porovnání s rychlostí bez míče)!  Rychlost
"k míči" [km/hod]
Rychlost
"s míčem" [km/hod]
Čas na 100 m
"k míči" [s]
Čas na 100 m
"s míčem" [s]
Cristiano Ronaldo 33,6 33,5 10,70 10,75
Andrew Johnson 33,2 33,3 10,86 10,81
Fernando Torres 33,0 33,2 10,91 10,86
Kenwyne Jones 33,3 32,5 10,81 11,07
Ashley Young 32,8 32,7 10,97 11,02
Aaron Lennon 33,2 31,5 10,86 11,41
Cameron Jerome 32,7 32,3 11,02 11,13
Shaun Wright-Phillips 30,4 34,1 11,84 10,55
Jermain Defoe 32,8 30,9 10,97 11,65
Joe Cole 32,0 31,5 11,24 11,41

Poznámka: Ti z vás, kteří mají na kole rychloměr, si můžou ověřit, co je to za rychlost, když pojedou přes 30 km/hod!
 

 

 

Zátěžové funkční vyšetření


Jak rozumět výsledkům


Součástí sportovně lékařské prohlídky, jejíž absolvování oddíl od svých členů vyžaduje, je zátěžové funkční vyšetření.

Ergometrie je zátěžové vyšetření, při kterém je vyšetřovaná osoba vystavena fyzické zátěži na ergometru ("rotoped") nebo běžícím pásu a během stupňování zátěže se sleduje klinický stav vyšetřované osoby a jsou měřeny elektrické parametry její srdeční činnosti a tlak krve. Při spiroergometrie jsou navíc měřeny respirační parametry. Součástí vyšetření je měření hmotnosti, měření množství tuku, stanovení vitální kapacity plic a celková anamnéza. Účelem sportovního ergometrického vyšetření je stanovit úroveň fyzických parametrů sledované osoby a odhalit možné skryté problémy, které se nemusí při nezátěžovém vyšetření projevit.Mezi důležité parametry, stanovené z výsledků měření, patří:

-> index W170, který vyjadřuje pracovní výkon, kterého by vyšetřovaná osoba dosáhla při srdeční frekvenci 170 tepů/min. Je ukazatelem adaptace oběhu na submaximální vytrvalostní zátěž.
-> index W170/kg, je normovaná hodnota indexu W170 (vztažená na jeden kilogram hmotnosti osoby)
-> VO2max/kg udává spotřebu kyslíku; jedná se o hlavní ukazatel aerobních schopností (transportní kapacity), vypovídá o všeobecné vytrvalosti
-> VO2/TFmax udává maximální tepový kyslík, tedy množství kyslíku, které je předáno tkáním jedním srdečním stahem; je ukazatelem ekonomiky transportního systému
-> Wmax/kg udává maximální silový výkon dosažený při testu, vypovídá o silové vytrvalosti

V níže uvedené tabulce jsou hodnoty některých parametrů pro ženy, jak byly empiricky zjištěny pro zdravou středoevropskou populaci. Jedná se o orientační hodnoty pro nesportovce. Normální úroveň hodnoty pro sportovce získáte připočtením hodnoty +s v posledním sloupci k hodnotě uvedené na příslušném řádku tabulky pro daný věk.
Je-li sportovkyni například 15 let a byla jí změřena hodnota Wmax/kg 4,2 W/kg, je pro ni normou 3,4+0,5=3,9 W/kg; 4,2 W/kg potom představuje 124% hodnoty pro sportovce (jednalo by se tedy o nadprůměrnou silovou vytrvalost).
Pokud by byla ve stejném případě naměřena hodnota pouze 3,4 W/kg, jednalo by se o průměrného nesportovce, vztaženo na sportovce by se jednalo o podprůměrných 87% hodnoty.
 

Věk/parametr 12 roků 15 roků 18 roků 25 roků 35 roků +s
W170 [W] 66,9 95,4 103,2 109,1 115,1 30
W170/kg [W/kg] 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 0,5
Wmax/kg [W/kg] 3,5 3,4 3,3 3,1 2,7 0,5
VO2max/kg [ml] 38,9 37,9 37,0 34,8 31,6 6
VO2/TFmax/kg [ml] 7,7 10,1 10,7 10,9 10,6 2


 

Kopačky


Podle čeho se orientovat při koupi


Většina z nás dobře chápe, jak důležité jsou pro fotbalistu kopačky. Pro někoho to bývá přímo rituál, obcházet obchody a vybírat kopačky na novou sezónu. Pro jiného je to jen nutné a finančně nákladné zlo. Již před několika desítkami let nebyl problém sehnat tento druh obuvi, s dnešní nabídkou to ovšem nelze ani náhodou srovnat. Dříve se většinou vybíraly jedny kopačky s gumovou podešví (často gumotextil) a k tomu druhý pár se šroubovacími kolíky. Dnes je však výběr obrovský, tak podle čeho vybírat? Kritérií výběru je hned několik a priority bývají různé.

Chodidlo

Máme stejná chodidla jen na první pohled. Ve skutečnosti se liší poměrem délky a šířky, výšky nártu, výškou kotníku, atd. Při stejné délce nám většinou nebude vyhovovat šířka, když i to vyhovuje, tak pozor na tlak hrany boty zespodu do kotníku. Co je na první vyzkoušení přijatelné, se může stát po hodině na trávníku mučicím nástrojem.

Podešev a terén

V zásadě existují dva druhy kopaček s kolíky: kopačky se šroubovacími kolíky a kopačky s lisovanými kolíky, které jsou součástí podešve. Šroubovací kolíky mají tu výhodu, že jejich výměnou lze kopačku přizpůsobit jinému terénu, používají se u kopaček s nižším počtem kolíků. Lisované nabízejí zase velké tvarové možnosti a nápadité a většinou i účelné možnosti rozmístění. Podešev by měla být dobře ohebná a kolíky by neměly překážet při střele. Rozmístění a tvar kolíků určují vlastnosti kopačky při rozběhu, při brzdění, při běhu do zatáčky, při otáčení se na chodidle, při kopání a především musí odpovídat terénu, na kterém se hraje. Svoji roli hraje i tvar kolíků. Dnes jsou populární vedle kuželových kolíků nožové kolíky, které lze orientovat tak, aby se noha snadno otáčela, dobře šla pod míč, měla větší záběr pod prsty při rozběhu a neuklouzla na patě v zatáčce. Čím měkčí je travnatý povrch, tím méně kolíků, čím tvrdší, tím více kolíků je třeba, aby se na ně rozložila hmotnost hráče. Ochotnost zabořit se do trávníku závisí také na styčné ploše jednotlivých kolíků se zemí. Technologicky starší hřiště mívají substrát, ze kterého roste tráva, s vyšším obsahem jílu. Na kopačce se při dešti během chvíle vytvoří zespod koláč, po kterém to vesele klouže. Tady je třeba, aby se podešev sama dobře čistila a hráč nemusel podstatnou část hrací doby trávit vybíráním bahna mezi kolíky. Zde se používají kopačky se šroubovacími kolíky. Na tvrdém (suchém) trávníků zase uklouznete na trávě samotné, která tvoří "mazivo" mezi kopačkou a ztvrdlým podkladem. Tady pomůže co největší počet kolíků, popřípadě turfy, což jsou kopačky s velkým počtem drobných a nízkých kolíků nebo výstupků. Ty se používají i na zmrzlém povrchu a umělé trávě. Umělá trávy je kapitola sama pro sebe. Jinak se chová, když je vlas mokrý, jinak, když je suchý. V podkladu umělého trávníku nebývá s různou vlhkostí takový rozdíl, jako u živého trávníku. Je zde třeba volit takovou obuv, aby noha při došlápnutí mohla lehce "popojet", jinak hrozí, že se vám budou kolíky zakusovat jako horolezcům hroty maček! Výsledkem budou častá zranění a kratší kariéra fotbalisty. Proto se také doporučuje mít a používat kopačky s různými typy podešví a volit na místě dle povrchu.
Dole je naznačena nabídka jednoho z mnoha výrobců, která ilustruje šíři nabídky. 

6 kolíků 

podrážka se šesti šroubovatelnými kolíky, určena pro travnatý mokrý nebo blátivý povrch 
12 kolíků 

podrážka s dvanácti kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 
12 kolíků 

podrážka s dvanácti kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 

Technologie AXELER s profilem kolíků ve tvaru sekery, které poskytují různý odpor v různých směrech
14 kolíků 

podrážka se čtrnácti kolíky, určena pro tvrdý a písčitý povrch 
12 kolíků 

podrážka s dvanácti tvarovanými kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 

Technologie ROTAX s nožovými kolíky usnadňuje otáčení při zachování záběru a opory při brzdění
12 kolíků 

podrážka s dvanácti tvarovanými kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 

Technologie ROTAX AXELER (kombinace obou těchto technologií)
14 kolíků 

podrážka se čtrnácti tvarovanými kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 

Technologie ROTAX s nožovými kolíky usnadňuje otáčení při zachování záběru a opory při brzdění
14 kolíků 

podrážka se čtrnácti tvarovanými kolíky, určena pro travnatý a suchý povrch 

Technologie ROTAX AXELER (kombinace obou těchto technologií)
sálová podrážka 

gumová podrážka tlumící nárazy, určena pro tvrdé umělé povrchy (koberec, parkety, beton) 
turfová podrážka 

pryžová podrážka tlumící nárazy, určena pro umělou trávu nebo zmrzlý povrch; spíše než kolíky je podrážky osazena velkým počtem nízkých výstupků

Svršek

Svršek kopačky bývá dnes většinou z plastu či umělé kůže, ale lze koupit i kožené kopačky. Měl by obepínat dobře chodidlo, ale boty by neměly být příliš úzké. Jako ideální délka se uvádí bota o 7 až 10 mm delší než chodidlo. Svršek by měl mít pevnou patu - bude-li v kopačce pata cestovat vlevo a vpravo, čekají vás puchýře a podvrtnuté kotníky - zbytek je natolik elastický, aby se přizpůsobil chodidlu, ale zase natolik pevný, aby chodidlo chránil. Kvůli lepšímu kontaktu a přilnavosti při kontaktu s míčem bývá svršek vylepšen speciálními materiály, někdy je posunuto šněrování směrem k vnějšímu nártu, aby při střele vnitřním nártem míč nesklouzl. Ze stejného důvodu bývá šněrování překryté přehnutou částí jazyku. Jazyk bývá měkce polstrovaný.
Je dobré si uvědomit, že výrobci používají různé číslování velikostí a díky různým tvarům svršku a podešve vám může od každého výrobce sedět jiné číslo.

Barva a značka

Ze všeho nejméně důležité až nedůležité, v mnoha případech to ale bývá to hlavní kritérium výběru - "aťsi, že mám neustále puchýře, packám o kolíky, natrhla jsem si sval a často padám, ale hlavně že mám své červené/zlaté/žluté/...kopačky značky Nike/Adidas/Puma/Umbro/Diadora..."!!??

Kdo v jakých kopačkách hraje

Je až s podivem, jak se necháme ovlivnit tím, v čem náš oblíbený hráč hraje! Na internetu je to snad hlavní způsob třídění kopaček. Kdyby to nefungovalo, výrobci by do tohoto způsobu propagace asi nedávali peníze (nejrychleji s míčem že běhá Ronaldo a má skvělou techniku? ten má určitě ty nejlepší kopačky!). Tady lze poradit jedno. Pokud očekáváte, že když si koupíte stejné kopačky jako Ronaldo, Juninho nebo Messi, budete běhat, hrát a vypadat na hřišti jako oni, potom doporučuji, aby vám takové kopačky zakoupila třeba maminka a bez vás, ať máte na koho svádět své neúspěchy na hřišti!

Co mají všechny kopačky společné?

Neskutečnou trvanlivost. Osobně se divím výrobcům, že dávají na kopačky 2 roky záruku (oni ale dle zákona musí). Které jiné boty mají v popisu práce kopnout do všeho, co majitel vidí, snášet prudké změny směru na nejrůznějších terénech, přestát vlhko i sucho a horko? Výrobci (a potažmo prodejci) se alespoň pokoušejí zákazníky zviklat tím, že se v případě reklamace jedná o vadu nezaviněnou výrobcem, tudíž nereklamovatelnou. Nenechte se zastrašit! Je to k výrobcům často kruté (ne vždy), ale právo je na vaší straně. Na vaší straně bývají i soudní znalci (většinou to funguje tak, že pokud soudní znalec uzná vadu za neoprávněnou, chce od vás pouze náklady na poštovné - pokud vadu uzná za oprávněnou, zaplatíte mu cca 1000 Kč a ty vám potom prodejce (=výrobce) musí spolu s částkou za kopačky vrátit!).Rady na závěr

Při koupi se ptejte:

 • Jsou pohodlné?
 • Sednou mně dobře, zvláště na šířku?
 • Jsou ve všech směrech ohebné a poddajné, zvláště podešev?
 • Vyhovují typu povrchu, na kterém budu hrát?

 Aby vám vydržely:

 • Při zouvání je dostatečně rozšněrujte
 • Podrážku po hře očistěte oklepáním o sebe a omyjte podrážku i svršek
 • Vlhké kopačky ihned vysušte a nenechávejte zplesnivět někde v igelitce. Nesušte je horkým vzduchem, jinak popraskají
 • Závity kolíků občas promažte
 • Nehrajte v kopačkách se zlomenými kolíky
 • Impregnace proti vlhkosti prodlouží kopačkám životnost